Onderhoud en Renovatie

Ieder pand heeft op gezette tijden en soms onverwachts, onderhoud nodig.
Meestal gaat het hierbij dan om het voorkomen van schade of het voorkomen van grotere schade.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan; schade die ontstaan is door verwering / slijtage of door verkeerd gebruik (een ongelukje), een calamiteit (bijv. water, brand, inbraak-schade).

In al deze gevallen is deKlusConnectie, (al dan niet in samenwerking met uw verzekering) breed inzetbaar.

deKlusConnectie heeft naast het onderhouden en renoveren van bedrijfspanden, woonhuizen e/d, ook ruime ervaring met het onderhoud van studentenpanden.

Hierbij kan ook worden gedacht aan;

• een oplevering en/of sleuteloverdracht van een studentenkamer
• breed en snel ter plekke handelen bij calamiteiten. (bijv.lekkage of inbraakschade)
• tussentijdse pand-inspecties

Dus als het nu gaat om;

• onderhoud, aanpassing of verbouw
• het behoud van uw pand
• het verhogen van uw woonplezier
• het verhogen van de waarde van uw investering
• het beheer van uw studentenpand

is deKlusConnectie een veelzijdige en betrouwbare partner voor u.

 

contact

deKlusConnectie
Edwin Nijholt
06 - 18 47 95 92